You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Thư viện ảnh

KỶ NIỆM 15 NĂM

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

TẬP THỂ LỚP THEO CÁC KHOÁ

Các lớp ĐH K14

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp ĐH K13

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp ĐH K12

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp ĐH K11

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp ĐH K10

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp ĐH K9

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp ĐH K8

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp ĐH K7

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp ĐH K5

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp ĐH K4

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp ĐH K3

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp ĐH K2

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp ĐH K1

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp CĐ K4

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp CĐ K3

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp CĐ K1

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp tccn K50

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Các lớp tccn K46

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

lớp tin 97/ TCCN Tin k44 – lớp cntt đầu tiên của khoa ra trường

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}
Đăng Ảnh Lớp
Voelas
Thời gian địa điểm

Tầng 3, Hội trường A11, Khu A Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Xem bản đồ
Thông tin mạng xã hội