You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Gương mặt thân quen

Ban lãnh đạo
Ts. Ngô Đức Vĩnh

Trưởng Khoa CNTT-KHMT

18 năm giảng dạy

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Phó Trưởng khoa CNTT-KHMT

18 năm giảng dạy

ThS. Phạm Văn Hiệp

Phó Trưởng khoa CNTT-KT&MMT

18 năm giảng dạy

TS. Ngô Thị Kim Dung

Nguyên Trưởng khoa (2000 - 2010)-

11 năm giảng dạy

Giảng viên
ThS. Nguyễn Thái Cường

Giảng viên-CNPM

15 năm giảng dạy

ThS. Trần Thanh Huân

Giảng viên-KHMT

20 năm giảng dạy

ThS. Nguyễn Đức Lưu

Chủ tịch CĐ-CNPM

20 năm giảng dạy

ThS. Nguyễn Văn Tỉnh

Giảng viên-CNĐPT

18 năm giảng dạy

ThS. Trần Hùng Cường

Giảng viên-KHMT

18 năm giảng dạy

ThS. Vũ Thị Tuyết Mai

Giảng viên-KHMT

19 năm giảng dạy

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Ngoan

Giảng viên-KHMT

10 năm giảng dạy

ThS. Lê Như Hiền

Giảng viên-KHMT

18 năm giảng dạy

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Bình

Giảng viên-CNĐPT

18 năm giảng dạy

ThS. Vũ Minh Yến

Giảng viên-CNĐPT

18 năm giảng dạy

TS. Trần Tiến Dũng

Trưởng Bộ môn-CNPM

17 năm giảng dạy

TS. Phạm Văn Hà

Trưởng Bộ môn-HTTT

7 năm giảng dạy

ThS. Trần Thanh Hùng

Giảng viên-HTTT

15 năm giảng dạy

TS. Đỗ Mạnh Hùng

Trưởng Bộ môn-CNĐPT

7 năm giảng dạy

ThS. Nguyễn Tuấn Tú

Giảng viên-KT & MMT

18 năm giảng dạy

ThS. Nguyễn Thanh Hải

Giảng viên-KT & MMT

19 năm giảng dạy

ThS. Đỗ Sinh Trường

Giảng viên-KT & MMT

18 năm giảng dạy

ThS. Ngô Văn Bình

Giảng viên-KT & MMT

18 năm giảng dạy

ThS. Vũ Đức Huy

Giảng viên-CNĐPT

18 năm giảng dạy

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Giảng viên-KHMT

10 năm giảng dạy

ThS. Đăng Quỳnh Nga

Giảng viên-HTTT

15 năm giảng dạy

Cán bộ hành chính
Ths. Vi Thị Huệ

Giáo vụ-KTHC

12 năm giảng dạy

ThS. Đặng Thị Nhung

GVCN-KTHC

10 năm giảng dạy

Đăng Ảnh Lớp
Voelas
Thời gian địa điểm

Tầng 3, Hội trường A11, Khu A Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Xem bản đồ
Thông tin mạng xã hội